สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชนคนไทย ในเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชนคนไทย ในเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา

26 เม.ย. 2564

63 view

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชนคนไทย ในเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา

     เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 นายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง พร้อมด้วยข้าราชการหน่วยงานทีมประเทศไทยและคู่สมรส นักศึกษาไทยและคนไทยในเขตปกครองตนเองสิบสองปันนาได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  ณ วัดป่าเชต์มหาราชฐาน เขตฯ สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมพลังและศักยภาพความเป็นคนไทย ผนึกกำลังความร่วมมือของประชาชนไทยทุกหมู่เหล่า การเสริมสร้างความรู้รักสามัคคี ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน สร้างความประทับใจเกี่ยวกับคนไทยในหมู่ชาวจีน ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์ไทย-จีน ในระดับประชาชนกับประชาชนโดยกิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญถวายสังฆทานเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา การทำความสะอาดบริเวณลานวัด พระอุโบสถ และพื้นที่รอบ ๆ ต้นศรีมหาโพธิ์ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงปลูกไว้เมื่อครั้งเสด็จฯ เยือนวัดเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2538 รวมทั้งปลูกต้นไม้ร่วมกัน
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

     นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้ร่วมกับนักเรียนไทยเขตฯ สิบสองปันนาจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์การศึกษาในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แนวทางการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการดำรงชีวิตในประเทศจีน รวมทั้งการเสริมสร้างเครือข่าย และพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนในคนไทยเขตฯ สิบสองปันนา ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ชุมชนคนไทยสามารถรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ