กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ต.ค. 2565

| 337 view

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นสาธารณรัฐประชาชนจีน) นายวนพล เสงี่ยมสิน รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้เป็นประธานกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2565 ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง โดยมีข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง หน่วยงานทีมประเทศไทยในนครคุนหมิงและคู่สมรสเข้าร่วม

ประธานในพิธีได้ถวายพวงมาลา และกล่าวถวายน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์ และประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยในหลาย ๆ ด้าน เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย ทรงยกเลิกระบบทาสและระบบไพร่ อีกทั้งยังทรงมีพระปรีชาสามารถและวิสัยทัศน์ยาวไกล จนส่งผลให้ประเทศชาติดำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกราชจวบจนกระทั่งยุคสมัยปัจจุบัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ