กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงเข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีนครคุนหมิง

กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงเข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีนครคุนหมิง

23 มี.ค. 2564

164 view

กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงเข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีนครคุนหมิง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงได้เข้าเยี่ยมคารวะนายหลิว เจียเฉิน (Liu Jiachen) นายกเทศมนตรีนครคุนหมิง โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับนครคุนหมิง โดยเฉพาะการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ตลอดจนการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและการศึกษา

ในการนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีที่นครคุนหมิงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเมืองที่มีความศิวิไลซ์ และได้รับการจัดลำดับให้เป็นเมืองน่าอยู่เป็นอันดับที่ 2 ของจีน รวมทั้งการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 (CBD COP15) ซึ่งได้เลื่อนไปจัดในเดือนตุลาคม 2564 นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความได้เปรียบของนครคุนหมิงและมณฑลยูนนานในเชิงที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ ที่จะเป็นประตูเชื่อมต่อระหว่างจีนตอนใต้และมณฑลตอนในของจีนกับเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากเส้นทางต่าง ๆ ในการส่งเสริมความเชื่อมโยงและการติดต่อไปมาหาสู่กันระหว่างจีนกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ