รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง พร้อมคณะ เดินทางเยือนเมืองหวยฮั่ว มณฑลหูหนาน

รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง พร้อมคณะ เดินทางเยือนเมืองหวยฮั่ว มณฑลหูหนาน

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 มี.ค. 2566

| 216 view

นายวนพล เสงี่ยมสิน รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง พร้อมด้วยนางสาวศุภัชชา ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา กงสุล และนายอู๋ โหย่วเหริน เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เดินทางเยือนเมืองหวยฮั่ว (Huaihua City) มณฑลหูหนาน ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 ตามคำเชิญของสำนักงานการต่างประเทศเมืองหวยฮั่ว เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมืองหวยฮั่ว มณฑลหูหนาน และสำรวจพื้นที่ท่าบกนานาชาติเมืองหวยฮั่ว (Huaihua Land Port) ตลอดจนความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงระบบคมนาคมระหว่างกัน
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองฝ่ายต่อไป

คณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมในงานจับคู่ธุรกิจยาแพทย์แผนโบราณจีน (เมืองหวยฮั่ว)-RCEP (China (Huaihua) - RCEP Traditional Medicine Industry Matchmaking Conference) และได้หารือข้อราชการกับนายหยวี เจี้ยนหย่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองหวยฮั่ว ตลอดจนผู้แทนระดับสูงของกรมพาณิชย์เมืองหวยฮั่ว กรมวัฒนธรรม ท่องเที่ยวและการกีฬาเมืองหวยฮั่ว และสมาคมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานเมืองหวยฮั่ว (China Council for the Promotion of International Trade: CCPIT, Huaihua Branch) เกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุน ความเชื่อมโยง และการท่องเที่ยว รวมถึงได้เชิญชวนให้ฝ่ายหูหนานเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ของไทย ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนภูมิภาคอาเซียนที่สามารถเชื่อมต่อไปยังเอเชียแปซิฟิกและภูมิภาคอื่น ๆ ได้

เมืองหวยฮั่วตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน มีท่าบกนานาชาติเมืองหวยฮั่ว (Huaihua Land Port) เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่สำคัญ โดยมุ่งหวังเป็นท่าบกนานาชาติระดับแนวหน้าในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกของจีน รวมถึงเป็นจุดขนส่งและกระจายสินค้าที่สำคัญจากจีนตอนในผ่านเส้นทางระเบียงการค้านานาชาติบก-ทะเลสายใหม่ ท่าเรือในมณฑลกวางตุ้ง และด่านโม่ฮานของมณฑลยูนนาน เพื่อเชื่อมสู่อาเซียน ตลอดจนเป็น 1 ใน 5 เมืองของมณฑลหูหนานที่เปิดเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าไปยังยุโรปและเอเชียกลาง นอกจากนี้ เมืองหวยฮั่วยังเป็นเมืองแห่งสมุนไพรจีน โดยได้รับเลือกเป็น “เขตนำร่องสาธิตการปฏิรูปยาแพทย์แผนจีนแห่งชาติ” และมีปริมาณผลผลิตของสมุนไพรฝูหลิง (โป่งรากสน) และเทียนหมา สูงติดอันดับต้น ๆ ของประเทศ

------------------------------

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

มีนาคม 2566

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ