สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เข้าร่วมงาน 2023 Amazing Thailand New Chapters

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เข้าร่วมงาน 2023 Amazing Thailand New Chapters

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 มี.ค. 2566

| 142 view

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครคุนหมิง จัดงาน 2023 Amazing Thailand New Chapters ที่ร้านอาหารไทย คุ้มจันทร์เจ้า นครคุนหมิง โดยนายวนพล เสงี่ยมสิน รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง พร้อมด้วยผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวแก่ผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ 50 รายและสื่อมวลชน 5 ราย โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 70 คน


ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครคุนหมิง ได้แนะนำแคมเปญ "Visit Thailand Year 2023: Amazing New Chapters" ภายใต้ธีม Amazing New Chapters เน้นแนวคิด "บทใหม่ โอกาสใหม่" และบรรยายเกี่ยวกับแผนส่งเสริมตลาดหลักกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวจีน "China is Back" ในปี 2566 โดยเน้นการเดินทางทั้งทางอากาศ (การเพิ่มเที่ยวบิน) ทางบก (รถยนต์–คาราวานฯ) และระบบราง (เส้นทางรถไฟจีน-ลาว ซึ่งสามารถเชื่อมโยงนครคุนหมิงไปยังจังหวัดหนองคายในประเทศไทย ผ่านลาว)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ